Een hybride toekomst

Tom Daamen, universitair docent en onderzoeker Gebiedsontwikkeling TU Delft, schreef een boeiend artikel over Schiedamse Havens waar een vergelijkbaar initiatief als ‘t Lokaal tot mooie resultaten leidt. In dat artikel geeft hij ook een heldere leidraad over het hele proces. Heel leerzaam en herkenbaar.

‘Is hier sprake van een revolutie?’

‘Onder de rook van Rotterdam wordt op innovatieve wijze gewerkt aan de toekomst van de Schiedamse havens. Geen ontwikkelaars of architecten, maar in het gebied aanwezige offshorebedrijven hebben hiertoe het initiatief genomen. Geen transformatie tot stedelijk gebied, maar ondernemerschap en behoud en verduurzaming van het maritieme karakter vormen het uitgangspunt. Geen masterplannen en subsidies, maar een procesmatige aanpak met gerichte investeringen en activiteiten zorgt voor enthousiasme en gezamenlijke ambitie. Is hier sprake van een revolutie? Een antwoord op basis van vijf leidraden voor hybride gebiedsontwikkeling.’