In gesprek met Dick Dekker

Van bedrijventerrein naar community

‘Economie is meer dan alleen werken en geld rondpompen. Het gaat om mensen, om de kwaliteit van hun leven,’ zegt Dick Dekker, mede-eigenaar van Promobility Autoleasebedrijf en voorzitter van de bedrijvenvereniging BVNM in Wormerveer. ‘Vanuit die gedachte heeft de BVNM een stagebureau ingericht waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. In september 2017 starten de eerste studenten met onderzoeksvragen.’

Op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer werken 4500 mensen, in 500 bedrijven, waarvan 150 verenigd zijn in BVNM.

‘Het gaat om mensen, om de kwaliteit van hun leven’

‘Met onze mensen moet zorgzaam worden omgegaan. Niet alleen om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te ondersteunen, maar ook leven en de boterham van al die mensen. BVNM wil daarom niet alleen het bedrijventerrein verder ontwikkelen, maar wil toe naar een circulaire economie, naar een eigen ‘ecosysteem’ – een community. Wat wij voor ogen hebben bestaat nog niet in onze regio. Maar de tijd is er rijp voor. Het feit dat er vergelijkbare initiatieven in het land zijn, bewijst dat.’

Partners

De eerste partner werd de gemeente Zaanstad. ‘De gemeente wil samenwerking en participatie immers stimuleren en faciliteren. Het resultaat is dat een ambtenaar vanuit de gemeente, David Kooi, een jaar lang fulltime mee bouwt aan de verwezenlijking van het plan. Inmiddels hebben we een krachtig kernteam van ondernemers, onderwijs instellingen, bestuurders en onderzoekers, en een ‘schil’ van adviseurs en ambassadeurs.

Het plan

‘Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er wordt een fysieke stageplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht. Op Noorderveld-Molletjesveer ligt de praktijk waar jonge mensen voor opgeleid worden. Die praktijk en het onderwijs kunnen we nu dichter bij elkaar brengen. Leerlingen en studenten vanuit verschillende opleidingen en opleidingsniveaus buigen zich gezamenlijk over onderzoeksvragen of probleemstellingen van ondernemers, en van het terrein als geheel.’

‘De onderzoeksvragen kunnen technische innovatie betreffen. Maar innovatie kan ook over bereikbaarheid of duurzaamheid gaan. Of over het leven en gezondheid van medewerkers, groene mobiliteit, een leven-lang-leren, of het aantrekken van werknemers naar het terrein toe.’

‘Jonge mensen gaan concreet bijdragen’

‘Jonge mensen gaan concreet bijdragen aan de verbetering van dit bedrijventerrein en aan de circulaire regionale economie. Het geld dat hier verdiend wordt moet hier weer besteed worden. Dat geldt ook voor talent. Hoeveel jonge mensen trekken niet naar Amsterdam of andere steden? Maar hier gebeurt het!

Studenten en leerlingen kunnen hier ook een onderzoek doen in het kader van hun opleiding. Het stagebureau zoekt dan een match met een van de bedrijven op Noorderveld-Molletjesveer, in samenwerking met hun studiebegeleiders.’

Hip, hot & happening

‘Het stagebureau moet het kloppend hart van het bedrijventerrein worden. Hip, hot & happening én toegankelijk. Een vrijplaats voor iedereen, met vergadertafels, loungehoekjes, een eetcafé, enzovoort. Iedereen is welkom, iedereen mag bijdragen. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of gepensioneerde medewerkers. Daarnaast zullen medewerkers van de bedrijven op het terrein hier terecht kunnen, om te leren of mee te denken. Hun verdere talentontwikkeling is ook van groot belang.’

Het echte werk

‘Als de resultaten van het onderzoeken, of de mogelijkheden voor een vervolgonderzoek aansluiten bij de bedrijven en de bedrijvenvereniging, worden de ideeën ook werkelijk uitgevoerd. Het gaat om echte vragen en echte opdrachten die echte resultaten opleveren, waardoor jonge mensen zullen denken: ‘Wauw, dat was gaaf, daar wil ik wel werken!’’