Samen het collectief belang dienen

WORMERVEER – In een jaar tijd vijftig stageplekken, vijftig banen creëren en een broodfonds voor vijftig zzp’ers oprichten. Dat is wat Kenniscentrum en Hotspot ‘t Lokaal voor ogen heeft. Het lijkt een ambitieus plan, maar de initiatiefnemers Bedrijven Vereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM), Gemeente Zaanstad en Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO) zijn ervan overtuigd dat met dit gedachtegoed – dat ten grondslag ligt aan deze ‘community’ – ze een succesformule in handen hebben. Het gaat ook de WOZ-waarde van de bedrijventerreinen in dit deel van Zaanstad vergroten, waarbij de letters volgens de grondlegger en entrepreneur Dick Dekker staan voor: Werk, Onderwijs en Zorg. Vanaf maandag 17 september gaat het hart van Molletjesveer Noorderveld sneller kloppen met de officiële opening van Stagebureau ‘t Lokaal. De eerste nieuwe ader stroomt al van werkgevers naar stagiaires. Dertien studenten hebben inmiddels een stageplek gevonden met hulp van ‘t Lokaal.

Door Yvette van der Does

Blij met de start is ook David Kooi, Opgavemanager Bedrijventerrein Molletjesveer/Noorderveld van Gemeente Zaanstad. De voormalig wijkmanager Poelenburg (in tijden van de treitervlogger) en Dick Dekker (eigenaar ProMobility, voorzitter BVNM, voorzitter stichting [Z]aan de Wandel en bestuurslid Anna’s Huis) hebben een jaar geleden de handen ineengeslagen. Kooi is aangesteld om alle activiteiten in ‘t Lokaal te coördineren. “Vanuit de bedrijven kwam een aantal knelpunten naar voren”, vertelt Kooi. “Zo konden bedrijven moeilijk aan stagiaires komen en weten scholen de bedrijven niet te vinden. Met de komst van dit platform denken we daar een oplossing voor te hebben gevonden. We gaan het hier namelijk op de ‘werkgeversmanier’ aanpakken en niet vanuit de bureaucratie. We gaan echt de haarvaten van het gebied in. Dit betekent ook dat we samen met de studenten een ‘een lerende organisatie’ zijn waar we elkaar helpen en uitgaan van het positieve. De communicatielijnen gaan we verkorten. We gaan echt deuren intrappen!”

Verantwoordelijkheid

Hoe loopt het proces? “Studenten gaan zelf ‘t Lokaal runnen”, legt Kooi uit. “Vanuit verschillende opleidingen en scholen gaan zij zich buigen over vraagstukken van ondernemers en het bedrijventerrein als geheel – denk daarbij ook aan geografische gegevens. Dekker vult aan: “En ook de betrokkenheid van de jeugd is belangrijk voor de vitaliteit van de terreinen. Er wordt nog te veel eendimensionaal gewerkt. Met ons ecologisch systeem – dat is vertaald in een tekening die aan de muur hangt in ‘t Lokaal (zie foto bij dit artikel) – kunnen we een collectief belang dienen, lokaal talent behouden en start-ups en andere innovaties aantrekken. Daarnaast krijgen die bedrijven en hun medewerkers steeds meer te maken met mantelzorg – ze zijn bijvoorbeeld eenoudergezin of verzorgen een ouder. Ook daar willen wij verantwoordelijkheid voor nemen door projecten te starten en samen te gaan werken. Ook gaan we kijken of we voor een groep van vijftig zzp’ers een Broodfonds kunnen oprichten.”

Samen succes

Rodi Media steunt vanuit de eigen missie en visie het gedachtegoed van ‘t Lokaal. “Samen succes bereiken is ook ons motto”. De Zaanse redactie gaat samen met studenten en teamleden het Kenniscentrum onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Vanaf aanstaande oktober verschijnt de vaste rubriek ‘Iin ‘t Lokaal’ in het Zaans Stadsblad. Kijk voor meer informatie op www.tlokaal.nl. ‘t Lokaal is gevestigd aan Industrieweg 13A in Wormerveer.

Artikel geplaatst op dinsdag 04 september 2018 – 18:08