Van diploma naar competentiepaspoort

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een fikse flexibele schil van 3,1 miljoen mensen. Terwijl er tegelijkertijd een tekort aan arbeidskracht bestaat. Waarom komen die twee niet bij elkaar?

Sarike Verbiest (TNO) wijst op de lage mobiliteit tussen sectoren. Banen verdwijnen in de financiële sector, maar men stapt niet over naar onderwijs of zorg, waar juist een tekort is. “We denken nog te veel in functies en diploma’s, terwijl een persoon vaak meer kan.” De verandering naar een arbeidsmarkt waarin vaardigheden tellen en niet het papiertje, is al in gang gezet. Zo pleit werkgeversvereniging AWVN voor een competentiepaspoort, een digitaal dossier waarin is opgenomen wat je kunt. Dit moet dan wel, net als diploma’s, erkend worden.

Lees hier artikel op nu.nl: interview met Sarika Verbiest van TNO over oorzaken en oplossingen.